Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στο Ελληνικό Σχολείο

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στο Ελληνικό Σχολείο

Στο βιβλίο αυτό η διαπολιτισμική εκπ/ση γίνεται αντιληπτή ως μια αρχή που πρέπει να διαπερνά το σύνολο του σχολικού προγράμματος,

αλλά και ως στόχος για δράση προς την κατεύθυνση της ισότητας των ευκαιριών στην εκπαίδευση και την κοινωνία. Έμφαση δίνεται στην ανάγκη να εξαλειφθούν τα στερεότυπα, οι προκαταλήψεις και οι διακρίσεις, τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο και συνεπώς και στους εκπαιδευτικούς θεσμούς.

   Στόχος του συγγραφέα είναι να συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των εκπαιδευτικών ως προς τις αρχές μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας καθώς και σε θέματα σχετικά με τις θεωρητικές και πρακτικές διαστάσεις της διαπολιτισμικής προσέγγισης στο εκπαιδευτικό τους έργο. Γίνεται αναφορά στις έννοιες: διαπολιτισμική αγωγή, διαπολιτισμική εκπαίδευση, διαπολιτισμική παιδαγωγική και διαπολιτισμική παιδεία. Στον κομβικό ρόλο των εκπαιδευτικών στο σημερινό πολυπολιτισμικό σχολείο και σε θέματα που αφορούν τη διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής, ως δεύτερης και ως ξένης γλώσσας.

  Παρουσιάζονται μοντέλα συμβουλευτικής και δραστηριότητες που προωθούν τη συνεργασία, την ανάπτυξη στρατηγικών και τρόπων επικοινωνίας για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος, που θα σέβεται τη διαφορετικότητα και θα ευνοεί την πολιτισμική εξέλιξη όλων των μαθητών.

  Επισημαίνεται ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία με τις δικές της πρωτοβουλίες μπορεί να βοηθήσει το έργο του σχολείου, των εκπαιδευτικών και των μαθητών, ώστε να προωθούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα, να κατοχυρώνονται στην πράξη στα πλαίσια ενός Ολοήμερου διαπολιτισμικού σχολείου.

 Τέλος παρουσιάζεται ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου, οι νομοθετικές ρυθμίσεις που τον διέπουν και ο ρόλος του στην προώθηση παρεμβάσεων διαπολιτισμικού χαρακτήρα, που αφορούν στην οργάνωση και διοίκηση των σχολείων, στο σχολικό πρόγραμμα, στην επιμόρφωση των εκπ/κών, στη γλωσσική διδασκαλία, στις σχέσεις γονέων και τοπικών κοινωνιών με στόχο τη διαμόρφωση συνθηκών για την ομαλή ένταξη όλων των μαθητών.

  Το Παράρτημα περιλαμβάνει χρήσιμες μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας για την προώθηση της διαπολιτισμικότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην τάξη. Είναι μέθοδοι και τεχνικές που εμπεριέχονται στις προτάσεις της Διεθνούς Αμνηστίας. Απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς και σε όσους δουλεύουν με νέους ανθρώπους και επιθυμούν να εισάγουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στις εκπαιδευτικές πρακτικές τους. Για κάθε μέθοδο υπάρχει μια σύντομη απάντηση στην ερώτηση: τι είναι αυτή η μέθοδος και γιατί να εφαρμοστεί; Δίνονται βήμα προς βήμα οδηγίες για το πώς μπορεί να εφαρμοστεί, πού να εστιάσει ο δάσκαλος και τι να προσέξει ιδιαίτερα. Τέλος, επιχειρούμε να απαντήσουμε στο ερώτημα που θέτουν πολλοί εκπαιδευτικοί: «Τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να γίνουμε περισσότερο αποτελεσματικοί στην παιδαγωγική και εκπαιδευτική μας προσπάθεια, όταν εντάσσονται αλλοδαποί ή παλιννοστούντες μαθητές στο σχολείο και την τάξη μας;»

 

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στο Ελληνικό Σχολείο 

Συγγραφέας: Κώστας Παπαχρήστου 

ISBN: 978-960- 6748- 91-2

Σελ. 239

Τιμή: 23 ευρώ