Βασικά θέματα παιδαγωγικών και διδακτικής

Βασικά θέματα παιδαγωγικών και διδακτικής

Τα βασικότερα θέματα της διδακτικής και ψυχοπαιδαγωγικής μεθοδολογίας παρουσιάζονται στο βιβλίο αυτό,

που θεωρούμε ότι καθιστούν έναν εκπαιδευτικό επαρκή να ανταποκριθεί στο έργο του. Ο αναγνώστης προκαλείται να αξιοποιήσει την οικονομία του λόγου, τις νύξεις και την τεχνική μεθοδολογία των κειμένων με τη δική του ενεργό συμμετοχή, που θα τον οδηγήσει στην αυτοκατανόηση.

Βασικά θέματα παιδαγωγικών και διδακτικής

Οδηγός για υποψηφίους διαγωνισμών ΑΣΕΠ, διδασκαλείων, σχολικών συμβούλων, διευθυντών
συγγραφέας: Αντώνης Καραμπάτσος
557 σελ.
ISBN 978-960-8365-24-7
εξαντλημένο, διατίθεται από τον συγγραφέα