Το θεατρικό παιχνίδι και οι διαστάσεις του

Το θεατρικό παιχνίδι και οι διαστάσεις του

"Όταν άρχισα το θεατρικό παιχνίδι ήμουν 21 χρονών γριά. Τώρα είμαι 42 χρονών νέα..." Ευαγγελία Κ. Εμψυχώτρια θεατρικού παιχνιδιού.      “Το Θεατρικό παιχνίδι είναι χαρά για παιδιά χαρά για γονείς χαρά για όλους...” Άννα Ρ.10 χρονών Χολαργός

Στον παρόντα τόμο περιλαμβάνονται άρθρα, εισηγήσεις και συνεντεύξεις του Λάκη Κουρετζή, που έχουν επιλεγεί από την περίοδο 1976 - 2006. Αφορούν το θεατρικό παιχνίδι και τις διαστάσεις που δύναται αυτό να πάρει, όταν το χειρίζεται κάποιος έμπειρος Εμψυχωτής.
Ο τόμος αυτός συμπληρώνεται με δύο Παραρτήματα. Το ένα αφορά την εφαρμογή του θεατρικού Παιχνιδιού στο πρόγραμμα "Μελίνα -Τέχνη και Πολιτισμός στην εκπαίδευση" των Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισμού και το άλλο περιλαμβάνει σχέδια δράσης, ασκήσεις, αναπαραστατικούς πίνακες, κ.ά. που καθιστούν δυνατή την πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών προσεγγίσεων που έχουν προηγηθεί.

Το βιβλίο αυτό με απλό και συχνά βιωματικό τρόπο και λόγο δίνει την ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς, θεατρολόγους, ηθοποιούς, φοιτητές Παιδαγωγικών Σχολών, γονείς και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο ν' αποκτήσουν μια διαφορετική εικόνα και γεύση για το περιεχόμενο και τις τεχνικές της θεατρικής Αγωγής δια μέσου του θεατρικού Παιχνιδιού.
Αν και το τι αποκομίζει κανείς από κάποιο βιβλίο είναι υπόθεση εκείνου που το "διαβάζει".

Το θεατρικό παιχνίδι και οι διαστάσεις του

Παραρτήματα: Το θεατρικό παιχνίδι στο πρόγραμμα "Μελίνα", Σχέδια δράσης (Project)
συγγραφέας: Λάκης Κουρετζής
605 σελ.
ISBN 978-960-8365-20-9
Τιμή € 31,95