Πρόσφυγες & μετανάστες μαθητές-μαθήτριες στο ελληνικό σχολείο. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Βιωματικές Δράσεις

Πρόσφυγες & μετανάστες μαθητές-μαθήτριες στο ελληνικό σχολείο. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Βιωματικές Δράσεις

Κείμενα των: Bασιλείας Τριάρχη-Herrmann, Κώστα Παπαχρήστου, Μαρίνου Παρασκευόπουλου, Οδυσσέα Ευαγγέλου, Βασίλη Χαρίτου, Ευτυχίας Νικολακοπούλου, Άρτεμης Κεφαλίδου, Αικατερίνης Λεμπέση, Δημήτρη Βεντήρη, Ειρήνης Μαυροκεφαλίδου, Αγγελικής Μπίλια, Παρασκευής Παγώνη, Πηνελόπης Παρασκευοπούλου.

Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, με αφετηρία τις αναλύσεις της για τις σημερινές κοινωνίες της ύστερης νεωτερικότητας και της μετα-νεωτερικότητας, της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και των συνεχών μεταναστεύσεων – μετακινήσεων πληθυσμών, που έχουν διαμορφώσει τις πολυεθνικές και πολυπολιτισμικές κοινωνίες, προσπαθεί με βάση τη θεωρία της να διατυπώσει αρχές και στόχους για την διαπαιδαγώγηση των νέων γενεών, που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των σύγχρονων πολυπολιτισμικών κοινωνιών. Αρχές και στόχους που να αναφέρονται σε όλα χωρίς εξαίρεση τα μέλη των εθνοπολιτισμικών ομάδων, αλλά εξίσου και στα μέλη της πλειονότητας, έτσι ώστε να γίνεται καθημερινά πράξη η αλληλεπίδραση των πολιτισμών και να επιτυγχάνεται η πολιτισμική όσμωση σε επίπεδο κοινωνίας και εκπαίδευσης.

Σκοπός του βιβλίου είναι να ενισχύσει τις προσπάθειες των σχολείων, των εκπαιδευτικών και κάθε δομής και οργανισμού που ασχολείται και ενδιαφέρεται για την υποδοχή και ένταξη των παιδιών προσφύγων/μεταναστών στην κοινωνία και την εκπαίδευση, για την άμβλυνση των όποιων φαινομένων αντιπαλότητας εμφανίζονται με τη μορφή των προκαταλήψεων, των διακρίσεων, των ρατσιστικών αντιλήψεων και της φυλετικής βίας.

Βασική επιδίωξη είναι να συμβάλλει στην υποστήριξη των σχολικών μονάδων να ενσωματώσουν στις πρακτικές λειτουργίας τους και στην καθημερινή εκπαιδευτική πράξη τις αρχές και τις αξίες της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ως βασικές συνιστώσες, που μπορεί να βοηθήσουν στον μετασχηματισμό και τη διαμόρφωση όλων των σχολικών μονάδων ως «Διαπολιτισμικών Κοινοτήτων Μάθησης και Συνεργασίας» και στην ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευτικών, ενισχύοντας τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στις διαδικασίες της μάθησης.

 

Πρόσφυγες & μετανάστες μαθητές-μαθήτριες

στο ελληνικό σχολείο

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση –Βιωματικές Δράσεις

Επιστημονική Επιμέλεια:

Κώστας Παπαχρήστος – Παρασκευή Παγώνη

Κείμενα των: Bασιλεία Τριάρχη-Herrmann, Κώστας Παπαχρήστος, Μαρίνος Παρασκευόπουλος, Οδυσσέας Ευαγγέλου, Βασίλης Χαρίτος, Ευτυχία Νικολακοπούλου, Άρτεμις Κεφαλίδου, Αικατερίνη Λεμπέση, Δημήτρης Βεντήρης, Ειρήνη Μαυροκεφαλίδου, Αγγελική Μπίλια, Παρασκευή Παγώνη, Πηνελόπη Παρασκευοπούλου.

 

Isbn:978-960-579-121-6

Διαστάσεις: 17Χ24

Σελίδες: 360

Λιανική Τιμή: 25,00 ευρώ